โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

โรงเรียนกวดวิชาบี เอส พี

หลักสูตรออนไลน์

1. Science lab online โครงสร้างและระบบต่างๆของกบ ม.ต้น

2. Science lab online อุปกรณ์ในการทดลองและการทดลองเรื่องการลำเลียงน้ำและสารอาหารของพืช ม.ต้น

3. ตะลุยโจทย์เข้มข้น Math online

เรื่องเลขยกกำลัง

เนื้อหา

  • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  • คณิตศาสตร์ ม.ต้น
  • List Item #1

ระบบการเรียน

  • ออนไลน์

ระยะเวลาเรียน และเงื่อนไข

  • ฟรี