โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (เอซายน์)

สถาบัน aims

หลักสูตรออนไลน์

1. คอร์สปรับพื้นฐาน Reading สำหรับนักเรียนชั้น ป.6, มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. คอร์สปรับพื้นฐาน Vocabulary สำหรับนักเรียนชั้น ป.6, มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

3. คอร์สปรับพื้นฐาน Writing และ Grammar สำหรับนักเรียนชั้น ป.6, มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา

  • ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป
  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการสอบวิชา ONET, GAT, อังกฤษ 9 วิชาสามัญ CU-TEP, TU-GET, IELTS และ SAT ระบบการเรียน

ระบบการเรียน

  • ออนไลน์

จำนวนชั่วโมงเรียน

  • ประมาณ 5-10 ชั่วโมง/คอร์ส

ระยะเวลาเรียน และเงื่อนไข

  • ฟรี

เป้าหมายในอนาคต

  • มอบคอร์สตะลุยโจทย์สำหรับการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับป.6, มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวน 6 คอร์ส